Grupa Cleverboxes

Swoją stabilną pozycję na rynku Cleverboxes zawdzięcza konsekwentnej budowie grupy wzajemnie uzupełniających się firm, pielęgnowaniu długoletnich relacji z partnerami biznesowymi oraz rozsądnej polityce zarządzania inwestycjami w rozwój mocy produkcyjnych. Strategia firmy zakłada przede wszystkim działania mające na celu umocnienie pozycji lidera na polskim rynku odnowy urządzeń elektronicznych oraz wzmocnienie pozycji na arenie międzynarodowej w szczególności w Wielkiej Brytanii. W wymiarze krajowym spółka nastawiona jest przede wszystkim na stały rozwój technologiczny, ciągłe poszerzanie możliwości produkcyjnych, a także dążenie do rozszerzenia bazy dostawców, rozwijanie dotychczasowych kontaktów handlowych oraz poszukiwanie nowych. Ważnym elementem jest także utrzymywanie korzystnych marż na produktach oraz rozwój segmentów produkcyjnego i dystrybucyjnego. Na rynku międzynarodowym Cleverboxes skupia się przede wszystkim na poszukiwaniu nowych partnerów handlowych oraz rynków zbytu towarów. Wśród priorytetów warto wymienić rozszerzenie obecności produktów. W skład Grupy oprócz Cleverboxes należą 2 spółki technologiczne z łącznym przychodem rocznym na poziomie 30 mln PLN.