Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in D:\HostingSpaces\admin27\cleverboxes.pl\wwwroot\wp-content\plugins\awesome-support\includes\functions-templating.php on line 694 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in D:\HostingSpaces\admin27\cleverboxes.pl\wwwroot\wp-content\plugins\awesome-support\includes\class-product-sync.php on line 193 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in D:\HostingSpaces\admin27\cleverboxes.pl\wwwroot\wp-content\plugins\awesome-support\includes\class-product-sync.php on line 220 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in D:\HostingSpaces\admin27\cleverboxes.pl\wwwroot\wp-content\plugins\awesome-support\includes\class-product-sync.php on line 242 Polityka prywatności – Cleverboxes Polska Sp. z o.o.

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” zawarte są w protokole HTTP, który służy do komunikacji serwera internetowego z przeglądarką. Składa się z: klucza określającego nazwę wartości, wartości i czasu życia, po jakim przeglądarka powinna usunąć plik „cookie”. Ich funkcje są w większości standardowe dla przewidzianych przez przeglądarki ustawień. Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron do preferencji użytkownika oraz zwiększenia użyteczności i personalizacji zawartości witryn internetowych.

Jakie pliki „cookies” są używane przez nas?

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies”, albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Stosowane przez nas „cookies” mają przede wszystkim ułatwić użytkownikowi korzystanie z naszej strony, przykładowo poprzez „zapamiętanie” podanych raz informacji, tak aby użytkownik nie musiał ich za każdym razem podawać. Stosujemy również „cookies” pozwalające na dostosowanie do preferencji użytkownika treści prezentowanych w Internecie (jak np. reklamy i zdjęcia).

Polityka prywatności, a pliki „cookies”

Gdy użytkownik korzysta z naszej strony stosujemy pliki „cookies” umożliwiające identyfikację przeglądarki lub urządzenia użytkownika – pliki „cookies” zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych (nie pozwalają na identyfikację użytkownika). Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą, a tam samym zostać uznane za dane osobowe.  W związku z polityką CLEVERBOXES POLSKA dane są zaszyfrowane dzięki czemu uniemożliwiają dostęp do nich osobom nieupoważnionym.

Profilowanie

Za pomocą technologii plików „cookies” stosowanej na naszej stronie internetowej możliwe jest zapoznawanie się z preferencjami użytkowników – np. poprzez analizę tego jak często odwiedzają naszą stronę internetową, czy jakie produkty najczęściej oglądają. Analiza zachowań w Internecie pomaga nam lepiej zrozumieć zwyczaje i oczekiwania użytkowników oraz dostosować się do ich potrzeb i zainteresowań. Dzięki tej technologii możemy nie tylko zaprezentować użytkownikowi reklamę dopasowaną do niego oraz spośród dostępnych ofert przedstawiać przede wszystkim takie, które najlepiej będą odpowiadały potrzebom użytkownika, ale również możemy tworzyć i prezentować przeznaczone dla użytkownika oferty.

Rezygnacja przez użytkownika z plików „cookies” pozwalających na wyświetlanie reklam dopasowanych do jego zainteresowań nie oznacza, że nie będzie on otrzymywał żadnych reklam podczas korzystania z naszej lub innych stron – w takiej sytuacji w dalszym ciągu użytkownik będzie otrzymywał taką samą ilość reklam, ale niemających związku z jego dotychczasową aktywnością.

Dostęp do informacji dotyczących aktywności użytkowników w Internecie z wykorzystaniem plików „cookies” pozwoli nam również na prowadzenie analiz rynkowych oraz statystycznych.

Informacje zebrane i zawarte w plikach „cookies” mogą być przechowywane po zakończeniu sesji przeglądarki, co pozwala na przykład na ich wykorzystanie podczas kolejnych odwiedzin użytkownika.

Retargeting

W oparciu o pliki „cookies” posługujemy się technologią, która potencjalnie pozwala nam na dotarcie z przekazem reklamowym do użytkowników, którzy już wcześniej odwiedzili naszą stronę internetową, na innych stronach internetowych, które odwiedzają, w tym należących do podmiotów współpracujących z naszymi partnerami.

Brak związku pomiędzy wyświetlaną użytkownikowi reklamą, a jego zainteresowaniami i potrzebami może być dla niego uciążliwy. Wierzymy, że bardziej atrakcyjne i praktyczne dla użytkownika jest, aby otrzymywany przez niego przekaz odpowiadał jego zainteresowaniom i potrzebom zidentyfikowanym w wyniku analizy jego wcześniejszego zachowania, w oparciu o pliki „cookies”. Dlatego jesteśmy zainteresowani podążaniem treści reklamowych za użytkownikiem korzystającym z różnych stron internetowych w celu dostarczenia treści reklamowych dostosowanych do jego wcześniejszej aktywności internetowej.

Usuwanie oraz blokowanie plików „cookies”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

CLEVERBOXES POLSKA korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji na komputerze bądź innym urządzeniu użytkownika podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez stronę internetową www.cleverboxes.pl lub podmioty trzecie, w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES SKLEPU INTERNETOWEGO CLEVERBOXES.PL

Informacje zawarte w Polityce mają charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania konkretnych danych osobowych jest udostępniana każdorazowo podczas ich pozyskiwania w treści klauzuli informacyjnej zamieszczonej w widocznym i łatwo dostępnym miejscu. Dotyczy to w szczególności informacji o celu i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, okresie ich przechowywania oraz odbiorcach, którym są one przekazywane.

W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez daną osobę zgodami niezależnie od postanowień Polityki, zawsze podstawą do podejmowania oraz określenia przez Administratora zakresu działań są dobrowolnie udzielone zgody lub przepisy prawa. W przypadku takiej sprzeczności pomiędzy Polityką a treścią klauzul informacyjnych przekazanych przez Administratora podczas zbierania danych osobowych informacją, którą Klient powinien się kierować, jest przekazana mu w ramach wspominanych klauzul informacyjnych.

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  • 1.1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego (dalej: „Polityką”) ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów Sklepu Internetowego, nie jest również umową, ani regulaminem.
  • 1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub innych kanałów komunikacji z Klientem jest spółka CLEVERBOXES POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 728070, NIP: 5252747439, REGON: 369988882, kapitał zakładowy: 50 000 zł, adres poczty elektronicznej: hello@cleverboxes.hostingasp.pl, telefon kontaktowy: (+48) 22 376 95 00, (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora) – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Sprzedawcą. Pod wskazanymi powyżej danymi kontaktowymi można również skontaktować się z inspektorem danych osobowych.
  • 1.3. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. __) (zwana dalej: „Ustawą o ochronie danych osobowych”), ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. jedn. Dz. U. z  2017, poz. 1219) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: „Rozporządzeniem”). Dane osobowe stanowią dane, o których mowa w art. 4 pkt 1 Rozporządzenia (zwane dalej: „Danymi Osobowymi”);
  • 1.4. Zbiory Danych Osobowych Klientów Sklepu Internetowego lub zebrane za pośrednictwem innych kanałów komunikacji z Klientem zostały zgłoszone przez Administratora do rejestru zbiorów Danych Osobowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • 1.5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie oraz w sposób przejrzysty dla osoby, której dotyczą; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane, przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania, przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych Osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
  • 1.6. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego www.cleverboxes.pl.
  • 1.7. Jak wskazano na wstępie, zdając sobie sprawę z tego jak ważna jest prywatność Klientów, Administrator chroni nie tylko Internautów odwiedzających Sklep Internetowy, ale również Klientów, którzy zechcieli udostępnić Administratorowi swoje Dane Osobowe z wykorzystaniem innych kanałów komunikacji, tj.:
   • a. witryny internetowej https://www.facebook.com i wszelkich innych stron internetowych oznaczonych lub współoznaczonych marką Facebook (w tym poddomeny, wersje międzynarodowe, widżety i wersje dla telefonów komórkowych), których zasady działania oparte są o regulacje udostępnione w szczególności pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms, dostarczane odpowiednio przez Facebook Inc. lub Facebook Ireland Limited (dalej również: „Serwis Facebook”), w tym za pomocą funkcji Facebook Lead Ads mającej na celu marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora. Zasady ochrony oraz wykorzystywania Danych Osobowych przez Serwis Facebook udostępnione są np. na stronie: https://www.facebook.com/policy.php. Administrator nie ma wpływu na treść regulacji prawnych Serwisu Facebook, w tym dotyczących Danych Osobowych.
   • b. aplikacji umożliwiających przeprowadzenie przez Administratora w ramach Serwisu Facebook kampanii reklamowych, w tym konkursów.
 • 2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH
  • 2.1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody Klienta lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez Klienta w Sklepie Internetowym lub w ramach innych kanałów komunikacji z Klientem. Przykładowo jeżeli Klient w trakcie składania Zamówienia wybierze odbiór osobisty (w przypadku istnienia takiej możliwości) zamiast przesyłki kurierskiej, to jego Dane Osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  • 2.2. Możliwe cele zbierania Danych Osobowych Klientów przez Administratora:
   • a. zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług (np. Konto).
   • b. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.
   • c. przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji.
   • d. przeprowadzenie konkursu, w szczególności wyłonienie zwycięzców konkursu oraz realizacja nagród.
   • e. ocena i analiza aktywności oraz informacji o Kliencie, w tym w ramach zautomatyzowanego przetwarzania Danych Osobowych (profilowanie), w celu prezentowania ogólnych reklam, ofert, czy promocji dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów w sposób dostosowany do zainteresowań danego Klienta.
   • f. dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, również osób trzecich.
   • g. wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów podatkowych, rachunkowych i innych.
   • h. prowadzenie korespondencji z Klientami, w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów.
   • i. W przypadku pełnoletniego Klienta, za jego dodatkową zgodą, Dane Osobowe mogą być przetwarzane również w celu prezentowania, tworzenia, przyznania, i realizacji dedykowanych danemu Klientowi reklam, ofert dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów, w możliwie wysokim stopniu dostosowanych do jego preferencji (profilowanie), w wyniku zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mogące wywołać wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływać (opcja niedostępna dla osób, które nie są pełnoletnie lub są pełnoletnie ale nie wyraziły na takie działanie zgody).
  • 2.3. W pozostałych (innych) celach Dane Osobowe Klienta mogą być przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonych zgód oraz obowiązujących przepisów prawa.
  • 2.4. Możliwi odbiorcy Danych Osobowych Klientów:
   • a. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane Dane Osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
   • b. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane Dane Osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.
  • 2.5. Administrator może przetwarzać następujące Dane Osobowe Klientów:
   • a. korzystających ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nr rachunku bankowego. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.
   • b. poprzez uzupełnienie danych zawartych w formularzu Facebook Lead Ads Użytkownik przekazuje Administratorowi każdorazowo wskazane w formularzu Dane Osobowe, mogące obejmować w szczególności: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
  • 2.6. Podanie Danych Osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży, a także jej rozliczenia.
  • 2.7. Podanie Danych Osobowych może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy o Świadczenie Usług. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia odpowiedniej umowy danych wskazany jest uprzednio w Sklepie Internetowym, w ramach innych kanałów komunikacji z Klientem lub w Regulaminie.
  • 2.8. Podstawą przetwarzania Danych Osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem, a także zawarcie i realizacja Umowy o Świadczenie Usług (Konto) (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia). W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest dobrowolna zgoda Klienta oraz wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) oraz lit. f) Rozporządzenia).
  • 2.9. Administrator może przetwarzać również informacje dotyczące preferencji Klienta, które mogą mieć niekiedy charakter Danych Osobowych, a zostały udzielone Administratorowi przez Klienta dobrowolnie, w tym w celu ograniczenia prezentowanych Produktów lub Promocji do konkretnych kategorii. Wtedy podstawę stanowi dobrowolna zgoda wyrażona przez Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 22 ust. 2 lit. c) Rozporządzenia).
  • 2.10. W pozostałych wypadkach Administrator może przetwarzać Dane Osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, to jest, gdy ich przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, to jest np. gdy na bazie przepisów podatkowych lub rachunkowych Administrator rozlicza zawarte umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia) oraz na podstawie niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, prowadzenia korespondencji z Klientami, także za pośrednictwem formularzy kontaktowych (w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów), analiz rynkowych oraz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  • 2.11. Administrator na potrzeby prezentowania ogólnych reklam lub ofert przeznaczonych dla wszystkich Klientów, w sposób dostosowywany do zainteresowań danego Klienta, może zapoznawać się z jego preferencjami, np. poprzez analizę tego jak często odwiedza on Sklep Internetowy oraz czy i jakie produkty kupuje. Pozwala to na lepsze zrozumienie oczekiwań Klienta oraz dostosowanie się do jego potrzeb, nie wpływając jednak istotnie na jego decyzje. Dzięki korzystaniu przez Administratora z zawansowanych technologii, powyższe działania często będą wykonywane przez system w sposób zautomatyzowany, dzięki czemu wysyłane treści będą najbardziej aktualne, a Klient będzie mógł szybko się z nimi zapoznać. W przypadku pełnoletnich Klientów wspomniana analiza zainteresowań lub preferencji będzie służyła również tworzeniu, przyznaniu, realizacji dedykowanych i w możliwie wysokim stopniu dostosowanych do nich reklam lub ofert w sposób zautomatyzowany, mogących wywołać wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływać, potencjalnie ograniczając dostęp do nich innym Klientom (opcja niedostępna dla Klientów, którzy nie są pełnoletni i nie wyrazili zgody na takie działania Administratora). Od zwykłego „profilowania” (tj. np. dostosowywania naszych komunikatów, banerów do Twoich zainteresowań), takie nasze działania odróżniają się tym, że ich wynik może istotnie wpływać na Twoje wybory jako konsumenta, czyli np. ich wynikiem może być bardzo korzystna, czasowa oferta skierowana wyłącznie do Ciebie na bazie Twojej historii zakupów oraz zachowań na naszej stronie, do której nie będą mieli dostępu inni nasi Klienci.
  • 2.12. Każdorazowo katalog odbiorców Danych Osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu usług z jakich korzysta Klient. Katalog odbiorców danych wynika również ze zgody Klienta, lub z przepisów prawa, oraz doprecyzowywany jest w wyniku działań podejmowanych przez niego w Sklepie Internetowym. W przetwarzaniu Danych Osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział partnerzy Administratora, w szczególności którzy technicznie pomagają sprawnie prowadzić Sklep Internetowy, w tym komunikację z Klientami (np. wspierają nas w wysyłaniu wiadomości e-mail, a w przypadku działań reklamowych – także w kampaniach marketingowych), dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki Zamówień, podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w Sklepie Internetowym, firmy, które serwisują oprogramowanie, wspierają Administratora w kampaniach marketingowych, jak również dostawcy usług prawnych i doradczych.
  • 2.13. W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność udostępnianych np. przez firmę Google Inc., Dane Osobowe Klienta mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki lub innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych Osobowych przy współpracy z Administratorem. Odpowiednie zabezpieczenia przekazywanych Danych Osobowych zostały zapewnione poprzez Administratora poprzez zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych na mocy decyzji Komisji Europejskiej oraz umów powierzenia danych do przetwarzania, spełniających wymogi Rozporządzenia. W przypadku przekazywania danych z Europy do Stanów Zjednoczonych Ameryki niektóre podmioty tam zlokalizowane mogą dodatkowo zapewniać odpowiedni stopień ochrony danych w tamach tzw. programu Privacy Shield (więcej informacji na ten temat jest dostępne pod adresem: https://www.privacyshield.gov/). Klient ma prawo uzyskać kopię stosowanych przez Administratora zabezpieczeń dotyczących transferu Danych Osobowych do państwa trzeciego, kontaktując się z nami.
 • 3. PRAWO KONTROLI, DOSTĘP DO TREŚCI SWOICH DANYCH, OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
  • 3.1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz ich poprawiania.
  • 3.2. Każdej osobie przysługuje możliwość realizacji uprawnień wynikających z Rozporządzenia oraz Ustawy o ochronie danych osobowych w szczególności prawo dostępu do własnych Danych Osobowych, prawo żądania ich aktualizacji, sprostowania, usunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania.
  • 3.3. Każdej osobie przysługuje prawo do przenoszenia danych w rozumieniu art. 20 Rozporządzenia.
  • 3.4. Każdej osobie przysługuje w warunkach art. 21 Rozporządzenia prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych.
  • 3.5. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej Danych Osobowych narusza przepisy Rozporządzenia lub Ustawy o ochronie danych osobowych.
  • 3.6. Dane Osobowe mogą być przechowywane przez okres korzystania ze Sklepu Internetowego (przy czym mogą zostać usunięte po trzech latach od ostatniej aktywności Klienta w ramach Sklepu Internetowego), w przypadku działań marketingowych – do czasu wniesienia przez Klienta sprzeciwu, a jeśli związane są z technologią „cookies” i podobnymi, w zależności od kwestii technicznych, do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki / urządzenia (przy czym usunięcie plików nie zawsze jest tożsame z usunięciem Danych Osobowych uzyskanych za pośrednictwem tych plików). Jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych jest uzależnione od zgody Klienta, Dane Osobowe mogą być przetwarzane dopóki nie zostanie ona cofnięta. W każdym przypadku Dane Osobowe będą przechowywane również wtedy, gdy przepisy prawa (np. księgowe lub podatkowe) będą zobowiązywać Administratora do ich przetwarzania oraz Dane Osobowe będą przechowywane dłużej na wypadek, gdyby Klient miał wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia, w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora, bądź w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.
  • 3.7. W zależności od zakresu Danych Osobowych i celów ich przetwarzania mogą być one przechowywane przez różny okres. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.
 • 4. INFORMACJE HANDLOWE
  • 4.1. Administrator posiada techniczną możliwość komunikowania się z Klientem na odległość (np. wiadomość e-mail).
  • 4.2. Informacje handlowe związane z prowadzoną przez Administratora działalnością komercyjną mogą być przesyłane wyłącznie zgodnie z wyrażoną przez Klienta wolą w celu realizacji takich usług.
  • 4.3. Dane Osobowe nie są udostępniane przez Administratora innym podmiotom w celach marketingowych.
 • 5. PLIKI COOKIES
  • 5.1. Jako że technologia wykorzystywana w Sklepie Internetowym zbiera informacje o każdej osobie odwiedzającej, a nie tylko o Klientach, opisane poniżej postanowienia znajdują zastosowanie do osób, które korzystają ze Sklepu Internetowego niezależnie, czy pozostają Klientami (dalej: „Odwiedzający”).
  • 5.2. W Sklepie Internetowym wykorzystywana jest technologia przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji na komputerze bądź innym urządzeniu Odwiedzającego podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików „cookies”), w celu zapewnienia Odwiedzającemu maksymalnego komfortu podczas korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym w celach statystycznych oraz dla dostosowania do zainteresowań Odwiedzającego prezentowanych treści reklamowych, w tym partnerów i reklamodawców Administratora. Podczas wizyty Odwiedzającego w Sklepie Internetowym mogą być automatycznie zbierane dane dotyczące wizyty, w postaci nazwy domeny strony internetowej, z której Odwiedzający został odesłany do witryny Sklepu Internetowego, typu przeglądarki, typu systemu operacyjnego, adresu IP, identyfikatora Odwiedzającego, innych informacji transmitowanych protokołem http. Dodatkowo Administrator może przetwarzać dane eksploatacyjne lub informacje o lokalizacji urządzenia, za pomocą którego następuje dostęp do Sklepu Internetowego.
  • 5.2. Plik „cookie” to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie urządzenia Odwiedzającego (zazwyczaj na twardym dysku komputera lub w urządzeniu mobilnym). Przechowuje się w nim informacje, których Sklep Internetowy może potrzebować, aby dostosować się do sposobów korzystania z niej przez Odwiedzającego i aby zbierać dane statystyczne dotyczące Sklepu Internetowego, np. na temat tego, które strony były odwiedzane, jakie elementy są pobierane, oraz dane o nazwie domeny dostawcy usług internetowych czy kraju pochodzenia osoby odwiedzającej, nie zbierając przy tym co do zasady żadnych informacji pozwalających na identyfikację Odwiedzającego, chociaż informacje te mogą mieć niekiedy charakter Danych Osobowych to jest danych umożliwiających przypisanie pewnych zachowań konkretnemu użytkownikowi.
  • 5.3. Pliki „cookies” wykorzystywane w Sklepie Internetowym służą przede wszystkim dostosowaniu jego zawartości do preferencji Odwiedzającego oraz zwiększeniu użyteczności i personalizacji zawartości witryn internetowych.
  • 5.4. Pliki „cookies” wykorzystywane w Sklepie Internetowym nie są szkodliwe ani dla Odwiedzającego ani dla komputera/urządzenia końcowego wykorzystywanego przez Odwiedzającego, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach. W Sklepie Internetowym używane są dwa rodzaje plików „cookies”: sesyjne, które pozostają zapisane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Odwiedzającego do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz stałe, które pozostają na urządzeniu Odwiedzającego przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej.
  • 5.5. Pliki „cookies” wykorzystywane w Sklepie Internetowym:

Rodzaj

Opis

Przykład

Czas wygaśnięcia

Niezbędne

Ich obecność jest niezbędna dla prawidłowego wyświetlania funkcji strony internetowej. Pozwalają na odpowiednią reakcję na działania Odwiedzającego.

Frontend Frontend_cid

1 dzień 1 dzień

Funkcjonalności

Zapisują preferencje Odwiedzającego.

PAGECACHE_ENV Cookies_accepted Snow_cache_timestamp_1 Snowmessage store

1 dzień 1 rok sesja 1 rok 1 rok

Zewnętrzne

Wykorzystywane do celów wewnętrznych: pozwalają nam usprawnić działanie strony internetowej na podstawie sposobu korzystania przez Odwiedzających.

_zlcmid _ga _gat __utmz __utma __utmb __utmc

1 rok 2 lata 1 dzień

  • 5.6. Więcej informacji na temat plików „cookies” wykorzystywanych przez Google Analytics – internetowe narzędzie wykorzystywane przez Sklep Internetowy do analizy statystyk serwisów internetowych (m.in. raportów danych demograficznych i zainteresowań), znajduje się w Polityce Prywatności Google Analytics.
  • 5.7. Klient może zmienić sposób korzystania z plików „cookies” przez przeglądarkę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą ze Sklepu Internetowego (i innych witryn internetowych). W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki. Sposób usunięcia różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Informacje o sposobie usunięcia plików „cookies” powinny się znajdować w zakładce „Pomoc” wybranej przeglądarki internetowej.
  • 5.8. Przykładowo w przeglądarce Internet Explorer pliki „cookies” można modyfikować z poziomu: Narzędzia -> Opcje internetowe -> Prywatność; w przeglądarce Mozilla Firefox: Narzędzia -> Opcje -> Prywatność; natomiast w przeglądarce Google Chrome: Ustawienia -> Pokaż ustawienia zaawansowane -> Prywatność -> Ustawienia treści -> Pliki cookie. Ścieżki dostępu mogą różnic się w zależności od wykorzystywanej wersji przeglądarki.
  • 5.9. Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami „cookies” na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym można znaleźć w podręczniku użytkownika/instrukcji obsługi danego telefonu lub urządzenia mobilnego.
  • 5.10. Ograniczenie stosowania plików „cookies” w danym urządzeniu uniemożliwia bądź istotnie utrudnia prawidłowe korzystanie ze Sklepu Internetowego, przykładowo wiąże się z brakiem możliwości podtrzymywania sesji logowania.
 • 6. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM
  • 6.1. Klient w każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Polityki, bądź poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu wskazanym na wstępie Polityki lub w ramach Serwisu Facebook.
  • 6.2. Administrator przechowuje korespondencję z Klientem w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w zakresie rozstrzygnięć reklamacyjnych i podejmowanych na podstawie zgłoszeń ewentualnych decyzji o interwencjach administracyjnych we wskazanym Koncie. Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Klientem w celu innym niż realizacja zgłoszenia.
  • 6.3. Gdy Klient kontaktuje się z nami w celu dokonania danych czynności (np. złożenia reklamacji) za pomocą formularza, Administrator może ponownie zwrócić się do Klienta o przekazanie danych, w tym osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, etc., celem potwierdzenia tożsamości Klienta i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie. Powyższe dotyczy tych samych danych, w tym osobowych, które wcześniej zostały przekazane przez Klienta, i na których przetwarzanie Klient wyraził zgodę. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, lecz może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które interesują Klienta.
 • 7. ZABEZPIECZENIA
  • 7.1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  • 7.2. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
   • a. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
   • b. Certyfikat SSL na stronach Sklepu internetowego, na których podawane są dane Klientów.
   • c. Szyfrowanie danych służących do autoryzacji Klienta.
   • d. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.
 • 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • 8.1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka dotyczy tylko wskazanych działań Administratora.
  • 8.2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany w przyszłości Polityki – może to nastąpić m.in. z następujących ważnych powodów:
   • a. zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony Danych Osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na nasze prawa i obowiązki lub prawa i obowiązki Klienta;
   • b. rozwój funkcjonalności lub Usług Elektronicznych podyktowany postępem technologii internetowej, w tym stosowanie/wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mające wpływ na zakres Polityki.
  • 8.3. Administrator każdorazowo umieści w ramach strony Sklepu Internetowego informację o zmianach w Polityce. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.
  • 8.4. W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez Klienta zgodami, niezależnie od postanowień Polityki, zawsze podstawą do podejmowania oraz określenia przez nas zakresu działań są dobrowolnie udzielone przez Klienta zgody lub przepisy prawa. Niniejszy dokument ma natomiast charakter generalny, wyłącznie informacyjny (nie jest umową, ani regulaminem).
  • 8.5. Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 01.06.2018 r.